Sanejar una paret amb fongs per humitats i condensacions

Sanejar una paret amb fongs per humitats i condensacions


ACCESSORIS: Paper de vidre, Drap humit, Corró d'escuma, Brotxa especial esmaltar, Cubeta, Cinta de carrosser.

PRODUCTES: Imprimacions: Fungistop Plus, Imprimació de Fons Absorbents - Acabat: Plastimat 2 FBA, Sanivic, Cleanvic.


Primerament haurem d'eliminar la part més abundant dels fongs mitjançant un raspall o amb un drap. Una vegada ja no podem treure'ls més fregant la superfície, aplicarem amb un rodet o amb brotxa una capa abundant de Fungistop Plus (sense diluir) en les zones afectades, i també al voltant d'aquestes zones. Es pot repetir aquesta operació.

En el cas que la superfície a pintar present un mal estat, ja sigui per què la pintura antiga no està molt adherida o per què és una pintura a base de calç (en fregar solta una pols), haurem d'eliminar-lo gratant amb rasqueta la pintura mal adherida i posarem prèviament a la primera capa de pintura una capa de imprimación fixadora a l'aigua.

En el cas que la pintura antiga estigui en bon estat aplicarem la primera capa de pintura plàstica amb rodet i directament diluint-la amb un 10-15% d'aigua (segons fitxa tècnica). Deixarem assecar.

En el cas que la superfície present desperfectes de planimetria, abans d'aplicar la segona capa de pintura plàstica, posarem massilla en aquestes zones puntuals. Deixarem assecar completament la massilla i li passarem paper de vidre per què no es noti.

Finalment donarem la segona capa de pintura plàstica amb rodet, diluint-la amb un 10% d'aigua aproximadament.