Com pintar una paret i sostres interiors

Com pintar una paret i sostres interiors


ACCESSORIS: Rasqueta, Massilla, Paper de vidre, Corró d'escuma, Cubeta, Cinta de carrosser.

PRODUCTES: Imprimació: Imprimació fixadora a l'aigua - Acabat: Pintura plàstica.


En el cas que la superfície a pintar estigui en mal estat, ja sigui per què la pintura antiga no està molt adherida o per què és una pintura a base de calç (en fregar solta una pols), haurem d'eliminar gratant amb rasqueta la pintura mal adherida i posarem prèviament a la primera capa de pintura una capa de imprimació fixadora a l'aigua.

En el cas que la pintura antiga estigui en bon estat aplicarem la primera capa de pintura plàstica amb corró i directament la diluíssim amb un 10-15% d'aigua (segons fitxa tècnica). Deixarem assecar.

En cas que la superfície present desperfectes de planimetria, abans d'aplicar la segona capa de pintura plàstica, enmassillarem aquestes zones puntuals. Deixarem assecar completament la massilla i li passarem el paper de vidre perquè no es noti.

Finalment donarem la segona capa de pintura plàstica amb corró, diluint-la amb un 10% d'aigua aproximadament.