Com pintar una barana de ferro

Com pintar una barana de ferro


ACCESSORIS: Raspall de pues metàl·liques, Paper de vidre, Drap humit, Corró d'escuma, Brotxa, Cubeta petita.

PRODUCTES: Imprimación: Antioxidant Gris / Global Primer - Acabat: Esmalt brillant antioxidant / Metalox.


En el suposat cas que la barana ja estigui pintada, en primer lloc haurem de llimar amb un raspall de pues d'acer la pintura que no estigui molt adherida i també l'òxid que pugui haver-hi.
Fregarem amb paper de vidre tota la superfície per a obrir el porus i afavorir l'adherència de la primera capa de pintura. Retirarem les restes de pols que ens han quedat amb un drap lleugerament humit i deixarem assecar molt bé la superfície.
Aplicarem amb corró o brotxa una capa d'imprimació antioxidant en les zones on hem llimat totalment la pintura antiga. Una vegada la capa d'imprimació està totalment seca aplicarem amb el corró o la brotxa dues capes d'esmalt sintètic o acrílic.