10 errors comuns al pintar

10 errors comuns al pintar

 1. No fer una correcta llista prèvia dels materials que són necessaris per fer la feina.
 2. No protegir terres i mobles abans de pintar.
 3. No preparar correctament les superfícies a pintar.
 4. No començar amb els retalls quan tinguem que pintar superfícies grans amb el rodet. Cal fer els retalls amb pinzell o paletina abans de passar el rodet. D’aquesta manera evitarem que el rodet taqui els marcs i sòcols.
 5. Carregar amb excès o poca quantitat el rodet o la brotxa. Cal utilizar cubetes per poder carregar adequadament.
 6. Deixar les superfícies a mig pintar per finalizar-les el dia següent. És probable que si es procedeix d’aquesta manera es notin els empalmes.
 7. No seguir les indicacions de les fitxes tècniques dels productes. Per exemple, cal diluir sempre el producte amb el % corresponent per a la seva correcta aplicació.
 8. No deixar secar el temps suficient la capa de pintura.
 9. Quedar-se curt de pintura. Cal fixar-se bé amb la fitxa tècnica del producte on especifica el rendiment de la pintura.
 10. No escollir bé el color. Alhora d’escollir el color cal tenir en compte el següent:
 • Fer-ho amb llum natural doncs el color es transforma amb l’il.luminació artificial.
 • La dimensió de l’habitació. Colors forts els veiem més pujats de tonalitat en petites habitacions que en grans espais.
 • La quantitat de llum natural que entra a l’habitació.
 • Estudiar bé les combinacions de colors amb els mobles.
 • Fer una prova de color real abans de pintar. Les mostres impreses dels catàlegs de colors són aproximacions.