GLOBAL PRIMER® A L'AIGUA

MVIC1052
ÚS:

Imprimació acrílica multisuperfÍcie a l'aigua. Presenta excel-lent adherència sobre diferents tipus de superfície, actuant com pont  d'adherència per diferents tipus d'acabat. Repintable amb diferents classes de pintura. Sobre ferro proporciona protecció antioxidant. No conté pigments nocius.

Descarregar fitxa
Producte no disponible en botiga online

Blanc

Mat

S'adhereeix sobre múltiples superfícies: ferro, alumini, acer galvanitzat, coure, PVC, ceràmica, pintures sintètiques, fusta, guix, fibrociment. Com a pont d'adherència per diferents tipus de pintura d'acabat.

Brotxa, rodet, pistola aerogràfica, pistola airless

Una o dues mans de 30-40 micres cada una

5-6 hores entre mans

0,75L i 4L

Variable en funció de la porositat de la superficie. Aproximadament entre 11-14 m2 per litre i mà.

Calcular el rendiment
Introdueix els valors.