VIREX® BETOVIC HA

MVIC2026

Revestiment llis per la protecció de formigó. Formulada a base de polímers acrílics en emulsió per aconseguir una molt bona adherència sobre formigó i ciment. Permet obtenir revestiments
impermeables a l'aigua de pluja, permeables al vapor d'aigua i amb bona resistència a l'exterior. La seva baixa permeabilitat al CO2 protegeix al formigó contra la carbonatació.

Compleix amb els requeriments de la norma EN 1504-2.

ÚS:

Protecció de façanes i murs de formigó i ciment en els que es requereix una protecció contra la carbonatació, absorció d'aigua i contra els agents atmosfèrics.

Interior/Exterior.

Descarregar fitxa
Producte no disponible en botiga online

Gris formigó

Mat

La superfície a pintar ha d'estar liure de pols, eflorescències o restes d'òxids.

Si la superfície conté restes d'humitats i fongs cal netejar i desinfectar adequadamente. Deixar secar
completament. Protegir las parts metàl.liques amb imprimació anticorrosiva.

Brotxa, rodet i pistola airless.

2-3 capes cada 4 hores a 20ºC

Si (veure fitxa de seguretat)

15L

6-10 m2/L per ma en funció de la porositat del suport.

Calcular el rendiment
Introdueix els valors.