H-1520

MVIC3010
ÚS: H-1520 és un catalitzador de poliuretà de 2 components a base d'isocianat alifàtic-aromàtic.
Producte no disponible
CATALITZADOR POLIURETÀ
Si
5 L