H-3001

MVIC3002

CATALITZADOR EPOXI BAIXA TEMPERATURA

H-3001 és un catalitzador a base d'adducte de poliamina i dissolvents orgànics per a la catalització d'emprimacions epoxi. Es caracteritza perquè proporciona un assecat ràpid fins i tot amb temperatures baixes (> 0º C) i humitat elevada, amb la qual cosa es redueix el temps de repintat.

ÚS:

A catalyst based on polyamine adduct and organic solvents. Used for the catalysis of epoxy primers. Provides rapid curing, even at low temperatures (> 0ºC) and high humidity, which reduces the repainting time.

Descarregar fitxa
Producte no disponible en botiga online

Used as a low-temperature epoxy catalyst.

Si

1 L i 5 L