Pintar fusteria interior de fusta

Pintar fusteria interior de fusta


ACCESSORIS: Paper de vidre, Corró d'escuma, Brotxa especial esmaltar, Cubeta, Cinta de carrosser.

PRODUCTES: Imprimació: Sellacril imprimació - Acabats: Euromail Sintètic Brillant, Euromail Sintètic Satinat, Euromail Acrílic Mate, Euromail Acríllic Satinat.


En el cas que la fusta ja estigui pintada, primerament fregarem amb paper de vidre per a obrir porus a la superfície, i assegurar una bona adherència de l'esmalt (sintètic i/o acrílic).

En el cas que la fusta no estigui pintada, aplicarem amb rodet o brotxa una primera capa de imprimació a l'aigua (ràpid assecat i no fa olor). Deixarem assecar 2-3 hores i fregarem aquesta capa amb paper de vidre per a deixar-la anotació per a ser esmaltada.

Aplicarem amb un corró o brotxa la primera capa d'esmalt sintètic o acrílic, triant el seu aspecte final (mat, setinat o brillant). Deixarem assecar un mínim de 12 hores.

Després de comprovar que la primera capa d'esmalt està completament seca, donarem amb el corró o la brotxa la segona capa de esmalt.