PINTURA SENYALITZACIÓ

MVIC3024
ÚS: Pintura a base de resina acrílica dissolvent, de molt ràpid assecat i adequada per a la senyalització i marques vials en terres, paviments de formigó i asfalt. Bona adherència i resistència a l'exterior.
Producte no disponible
White, yellow, blue and red
Mat
Senyalització horitzontal de paviments bituminosos, pintura industrial i esportius. Adequada sobre asfalt, formigó i ciment. Senyalització viària en garatges, aparcaments, etc.
Polvorització aerogràfica, airless o corró
10 minuts
Si
5 L i 16 L
2-4 m2/kg
Calcular el rendiment
Introdueix els valors.