PINTURA SENYALITZACIÓ ANTILLISCANT

MVIC3025
ÚS: Pintura a base de resina acrílica dissolvent, acabat rugós, de molt ràpid assecat i adequada per a la senyalització i marques vials en terres, paviments de formigó i asfalt. Bona adherència i resistència a l'exterior.
Producte no disponible
Blanc, groc, blau i vermell
Mat
Pintura formulada especialment per a la senyalització antilliscant urbana pel seu caràcter rugós. Senyalitzacióhoritzontal de paviments bituminosos, pintura industrial i esportius. Adequada sobre asfalt, formigó i ciment.
Polvorització aerogràfica, airless o corró
10 minuts
Si
16 L
2-4 m2/kg
Calcular el rendiment
Introdueix els valors.