H-3400

MVIC5031
ÚS: H-3400 és un catalitzador a base de resina de poliamida i dissolvents orgànics per a la catalització d'emprimacions epoxi.
Producte no disponible
Catalitzador epoxi
Si
1 L i 4 L