APARELL SINTÈTIC FZ

MVIC3015
ÚS: Emprimació sintètica d'assecat ràpid antioxidant amb fosfat de zinc per a la protecció anticorrosiva de l'acer. Utilitzada com a preparació per a tot tipus d'ACABADOS. Bona adherència sobre superfícies d'acer. Recobrible amb ACABADOS mono i bicomponents. Compleix amb els requisits de la categoria C3 MITJANA i ALTA segons UNE-EN ISO 12944 (sobre acer granallat SA 2 ½ i ACABADOS com CS-200; CS-201; METALOX; CP-110).
Producte no disponible
Mat
Indicat per a vehicles i maquinària pintura industrial i/o agrícoles
Pistola aerogràfica, airmix
mínim 1 hora
Si
5 L i 16 L
8 m2/kg
Calcular el rendiment
Introdueix els valors.